WFA Poland

WFA International rozpoczyna współpracę z Polską!

WFA Poland i pan Makis Kyrkos nawiązali współpracę z Women’s Football Alliance International Division. Pan Kyrkos będzie odpowiedzialny za ligę, oraz będzie dyrektorem zarządzającym WFA w Polsce.


Warszawa, PL – Począwszy od sezonu 2022, damskie drużyny Futbolu amerykańskiego w Polsce będą miały długo oczekiwaną okazję do udziału i rywalizacji w krajowej lidze futbolu amerykańskiego, Women’s Football Alliance Polska (WFA Poland)!


WFA Poland jest częścią największej, najdłużej działającej i najbardziej kompetetywnej kobiecej ligi futbolu amerykańskiego na świecie, Women’s Football Alliance (WFA). We współpracy z WFA International, WFA Poland ogłasza inaugurację niezależnej kobiecej Ligi Futbolu Flag & Tackle w Polsce.


W ramach ukierunkowanych wysiłków na rzecz rozwoju kobiecego futbolu amerykańskiego w Polsce oraz zapewnienia najwyższego wsparcia swoim drużynom i sportowcom, WFA Poland nawiązała współpracę z WFA International. WFA zdecydowało się rozpocząć międzynarodową ekspansję aby zapewnić wsparcie dla rozwoju kobiecego futbolu amerykańskiego na całym świecie. Ponieważ futbol amerykański kobiet zyskuje popularność na arenie międzynarodowej, WFA i WFA Poland chcą zaangażować się w rozwój tego sportu i podnoszenie poziomu rywalizacji kobiet na całym świecie.


POSZUKIWANE DRUŻYNY: Rejestracja dla drużyn jest otwarta! Aby uzyskać więcej informacji, napisz do WFA Poland na info@wfapoland.pl


Jako członkom WFA International Program, WFA Poland zapewni zespołom następujące, ale nie ograniczone jedynie do poniższych możliwości:
• WFA International Sister Alliance
• WFA International Camps/Competitions
• Uczestnictwo w WFA Championship Week oraz WFA International Bowl
• Player Exchange Program
• WFA Partnerships
• Women’s Football Coaches Alliance (WFCA)
• Team World

Materiały dostępne na stronie: https://wfaprofootball.com/wfa-international

WFA Poland

WFA International rekrutuje do Team World.

WFA International rekrutuje do Team World. Najlepsze z najlepszych będą miały możliwość zaprezentowania swojego talentu w Kanton (Ohio, USA) w lipcu podczas WFA International Bowl!

Zawodniczki WFA Poland mogą wziąć udział w rekrutacji. Aby uzyskać więcej informacji napisz do nas na adres info@wfapoland.pl

WFA Poland

WFA International Adds Poland to its Alliance!

Women’s American Football League in Poland & Mr. Makis Kyrkos have made a partnership with the Women’s Football Alliance International Division. Mr. Kyrkos will head the league in Poland and be the WFA’s Director of Poland.


Warsaw, PL – Starting from the 2022 season, Women’s American Football teams in Poland will have the long-awaited opportunity to participate and compete in a domestic American Football League, the Women’s Football Alliance Poland (WFA Poland)!


The WFA Poland is an International Division of the largest, longest running, and most competitive Women’s tackle football league in the world, the Women’s Football Alliance (WFA). In cooperation with the WFA International, WFA Poland is announcing the inauguration of an independent Women’s Flag & Tackle Football League in the country of Poland.


As part of a targeted effort to develop Women’s American Football in Poland and to provide the highest support for its teams and athletes, WFA Poland has established a partnership with WFA International. WFA is expanding internationally in order to provide support for the growth of Women’s tackle football throughout the world. As Women’s tackle football continues to grow internationally, the WFA and WFA Poland are committed to helping develop the sport and increase the level of competition worldwide.


TEAMS WANTED: Registrations for teams are open! For more information, email WFA Poland at info@wfapoland.pl


As a member of the WFA International Program, WFA Poland will provide teams with the following, but not limited, opportunities:
● WFA International Sister Alliance
● WFA International Camps/Competitions
● Participation in the WFA Championship Week and the WFA International Bowl
● Player Exchange Program
● WFA Partnerships
● Women’s Football Coaches Alliance (WFCA)
● Team World

For resources visit: https://wfaprofootball.com/wfa-international